Styrelsesvedtægter for skolevæsenet

Styrelsesvedtægten for Randers Kommunes Skolevæsen er under revidering.

En revideret udgave vil kunne findes på Randers Kommunes hjemmeside primo 2017.