Inklusion - plads til alle

I Randers Kommunes sektorpolitik for skoleområdet lægges der vægt på en høj grad af inklusion, hvilket vil sige, at så mange børn som muligt skal kunne rummes i den almindelige skole - også børn med særlige behov der har behov for støtte.

Udgangspunktet er, at alle børn går på en skole i tilknytning til det område, hvor barnet bor. Det er ligeledes vigtigt, at barnet oplever sig medregnet og har mulighed for at fungere på lige vilkår med skolens øvrige børn.

I de situationer, hvor et barn måtte have behov for støtte, skal der i samarbejde med barnet, forældrene og de berørte medarbejdere altid udarbejdes en individuel handleplan for barnet ud fra et helhedssyn. Her gælder det, som i alle øvrige situationer, at barnet og dets familie skal tilbydes den bedst mulige støtte og hjælp.

Randers Kommune lægger derfor ligeledes vægt på fortsat at have specialiserede skoletilbud, der kan give børnene og deres familier den nødvendige støtte. Det er dog vigtigt, at en eventuel skoleflytning finder sted i overensstemmelse med og i tæt dialog med barnets forældre.