Indskoling

I Randers Kommune arbejdes der i disse år på en udvikling af indskolingen på kommunens folkeskoler. Indskolingen omfatter børnehaveklasse til og med tredje klasse.

Målet er at sikre en høj kvalitet i grunduddannelsen for alle børn og samtidig minimere eksklusionen til specialtilbuddene.

Målet er fælles for alle kommunens folkeskoler, men den enkelte skole har mulighed for at træffe beslutninger og skabe deres egen udgave af modellen.

Mulige tiltag kan være mere bevægelse, udeliv i undervisningen, udvikling af børnenes digitale kompetencer, etablering af gode rammer for fordybelse og træning eller en indsats omkring kreative og musiske aktiviteter. Det er hensigten, at der skal skabes rum for at sætte fokus på alternative undervisnings- og læringsformer, der kan tilgodese børn med behov for en særlig indsats.

I den nye indskolingsmodel er et udvidet samarbejde mellem lærere og pædagoger en ressource.

Den overordnede intention med samarbejdet mellem lærere og pædagoger i indskolingen er at fremme børnenes personlige, faglige og sociale udvikling.

Det drejer sig om at skabe et læringsmiljø, som er kendetegnet ved, at børnene oplever sammenhæng i læringssituationer, og hvor der både er plads til de faglige udfordringer og plads til at tilgodese børnenes behov for, at de mere kropslige og sociale udfoldelser kan integreres i skoledagen.