"Dygtige sammen" - Handleplan for skoleområdet

Her kan du læse om baggrunden for handleplanen og finde seneste udgave.

”Dygtige Sammen – læring, trivsel og samarbejde i folkeskolen” er en handleplan, der beskriver initiativer på folkeskoleområdet i Randers Kommune for de kommende år. Handleplanen er udviklet af Børn og Skole i samarbejde med interessenter på folkeskoleområdet og udgør på den baggrund det grundlæggende samarbejdspapir.

Handleplanen blev til gennem en åben proces under overskriften ”Videre med folkeskolereformen”, som foregik fra november 2015 til januar 2016. Gennem processen har skolebestyrelsesformænd, skoleledere, fællestillidsrepræsentanter, uddannelsesinstitutioner og elever sammen på konferencer og i arbejdsgrupper foreslået fælles retning på udviklingen af folkeskolen i Randers og udpeget de syv emner, der indgår i handleplanen. ”Dygtige Sammen” vil blive opdateret og rettet til, når flere emner bliver afklaret og skal have en plads i planen.

Her kan du læse den nyeste udgave af "Dygtige Sammen"