Valgfag

Skolereformen giver de ældste elever mulighed for at vælge nye, spændende valgfag.

Her er nogle eksempler på, hvad skolerne i Randers Kommune har sat på skemaet som valgfag i udskolingen: Mountainbike, yoga, amerikansk football, filosofi, drama, musical, filmproduktion, Store Nørd-fysik, latin og spansk.

I nogle af fagene, kommer der undervisere udefra. Det kan være en DGI-instruktør, en lærer fra ungdomsskolen, en træner i amerikansk football eller en cykelsmed, der lærer eleverne om vedligeholdelse.

Det falder godt i tråd med reformens princip om, at skoler skal samarbejde mere med det omgivende samfund. Det kaldes den åbne skole.

Mange steder er lektiehjælp et valgfag for de store elever i udskolingen. Alle skoler skal tilbyde eleverne lektiehjælp, også kaldet "Lektiecafé", men det er op til den enkelte skole, hvordan opgaven skal gribes an i praksis. Derfor er der forskellige måder at gøre det på.

Mens skolerne skal tilbyde lektiehjælp til alle, er det frivilligt for forældre og elever, om de vil tage imod det. Alle skolerne i Randers Kommune anbefaler elever og forældre at tage imod tilbudet om lektiehjælp.