Understøttende undervisning

Understøttende undervisning supplerer og styrker undervisningen i de almindelige, skemalagte fag og kobler teori og praksis.

Understøttende undervisning er et vigtigt element i folkeskolereformen. Det er undervisning, der supplerer og styrker undervisningen i de almindelige, skemalagte fag som matematik, historie og natur og teknik. 

Understøttende undervisning foregår udenfor timerne i klasseværelset. Det kan for eksempel være en temadag i naturen eller et virksomhedsbesøg, hvor eleverne får lejlighed til at øve sig at drive virksomhed.

Understøttende undervisning kobler teori og praksis og tager højde for, at eleverne lærer på forskellige måder.

Læs mere om understøttende undervisning på Undervisningsministeriets hjemmeside