Forældrene og skolen

Den fjerde historie handler om forældre og deres involvering i folkeskolen.

Det er torsdag og klasselæreren Berit skal sammen med klassepædagogen Hanne have en forældresamtale. De husker begge tiden, hvor den slags samtaler ofte handlede om problemer med eleverne.

I dag er det meget anderledes. Der er en meget tæt kontakt med forældrene, som ofte kommer på skolen. Både Berit og Hanne kan mærke, at alle forældre tager ansvar – ikke kun for deres eget barn, men for hele klassens trivsel.

Flere forældre deltager også i lektiecaféen om eftermiddagen sammen med deres barn. Der er også oprettet et fast forældrerum på skolen, hvor forældre kan mødes. Det betyder, at forældrene altid er tæt på det, der sker i skolen.

Forældresamarbejdet er også blevet bedre på grund af de individuelle læringsmål, der gør det langt lettere for forældrene at følge med i deres barn udvikling. Sandras forældre kan mærke, at Sandra tager langt større ejerskab over egen læring, og forældrene er opmærksomme på, hvor hun måske har behov for ekstra støtte i forhold til hendes faglige udvikling.

Forældre til børn i udskolingen er glade for den tætte sammenhæng der er mellem elevplanen og uddannelsesplanen. Det helhedssyn der er på barnet gennem hele skoleforløbet har været en kæmpe hjælp – især her til sidst, hvor de unge skal træffe et afgørende valg for fremtiden.