Skoledagen

Skoledagen er blevet længere, men også mere spændende og varieret, efter at folkeskolereformen er trådt i kraft.

Længere og mere varieret skoledag

Børnene skal gå længere i skole hver dag, det kaldes af nogen for heltidsskole.

Fra 4. til 9. klasse får de en time ekstra i både dansk og matematik om ugen.

Læs mere om fagene i folkeskolen på Undervisningsministeriets hjemmeside

Men eleverne skal ikke kun have mere af den samme undervisning. De skal også have mere af noget nyt og spændende.

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning er et vigtigt element i folkeskolereformen. Det er undervisning, der supplerer og styrker undervisningen i de almindelige, skemalagte fag, som matematik, historie og natur og teknik. Understøttende undervisning foregår udenfor timerne i klasseværelset. Det kan for eksempel være en temadag i naturen eller et virksomhedsbesøg, hvor eleverne øver sig på at drive erhverv.

Understøttende undervisning kobler teori og praksis, og tager højde for, at eleverne lærer på forskellige måder.

Læs mere om understøttende undervisning på Undervisningsministeriets hjemmeside

Mere bevægelse

Der er indført mindst 45 minutters bevægelse om dagen i snit for alle elever. Motion og bevægelse øger trivslen og styrker fællesskabet. Og så er det ikke alene sundt at bevæge sig, forskning har også vist, at eleverne lærer mere og bedre kan koncentrere sig i timerne, når der er bevægelse på skoleskemaet.

Kravet om mere bevægelse har ført til mange spændende initiativer rundt om på skolerne i Randers Kommune. Skolerne har fået bevægelsesinspiratorer, det vil sige lærere, der uddanner sig til at komme med inspiration til deres kolleger, så de ved, hvordan de kan få masser af bevægelse med i undervisningen.

En skole i Randers har gjort de store elever i indskolingen til mentorer. De ældste elever har fået til opgave at lave leg og bevægelse med yngre elever i 10-frikvarteret, og det er blevet en succes.

Nye, spændende valgfag

De ældste elever har fået mulighed for at vælge nye, spændende valgfag. Her er eksempler på, hvad skolerne i Randers Kommune har sat på skemaet som valgfag i udskolingen: Mountainbike, yoga, amerikansk football, filosofi, filmproduktion, Store Nørd-fysik og spansk.

Den åbne Skole

I nogle af valgfagene kommer der undervisere udefra. Det kan være en DGI-instruktør, en lærer fra ungdomsskolen, en træner i amerikansk football eller en cykelsmed, der lærer eleverne om vedligeholdelse af skolens Mountainbikes.

Den åbne skole viser sig ikke alene ved, at der kommer undervisere udefra i den skemalagte undervisning. Skolerne i Randers samarbejder også med det omgivende samfund, når der for eksempel er emneuge eller temadag. Måske laver skolen en temadag i samarbejde med kunstnere eller skuespillere, eller lærerne tager eleverne med på et virksomhedsbesøg, hvor eleverne øver sig i at drive virksomhed.

Lektiecafé

Lektiecaféen eller lektiehjælpen er en anden nyskabelse, som skoleeleverne mødte efter sommerferien 2014. Mange skoler har i forvejen haft et tilbud om lektiehjælp. Det nye er, at skolerne nu har pligt til at tilbyde lektiehjælp.

Lektiehjælpen er et tilbud til alle elever, uanset om de går i de store eller de små klasser, og uanset om de har let eller svært ved et fag. Det er frivilligt for forældre og elever, om de vil tage imod lektiehjælpen, men alle skoler i Randers Kommune anbefaler forældrene at tage imod tilbuddet om lektiehjælp til børnene.

Nogle skoler har lavet lektiecaféer, der er delt op efter forskellige fag, så eleverne ved, hvor de skal gå hen, hvis de for eksempel har lektier for i tysk eller dansk. På andre skoler laver eleverne lektier klassevis.

Alle skal lære så meget som muligt

Et af formålene med lektiehjælpen er naturligvis at hjælpe med de opgaver, som eleverne har svært ved at løse og måske ikke kan få hjælp til hjemme. 

Det er også meningen, at lektiecaféen skal være et tilbud til eleverne om at komme et skridt videre, hvis de for eksempel vil gøre noget ekstra ud af en opgave. Folkeskolereformen lægger vægt på, at der skal være plads til faglig fordybelse i undervisningen.

Folkeskolereformens formål er at højne kvaliteten i undervisningen, så alle eleverne lærer, så meget de kan i skolen.

Se hvad KL skriver om elevernes og skolernes nye hverdag

Se desuden FAQ til forældre.