Lokaler/fysiske rammer

Nye måder at lære og undervise på, stiller også krav om nye fysiske rammer på skolerne.

De fysiske rammer skal understøtte skolernes daglige arbejde med folkeskolereformens mål og indsatser. Det har nogle skoler løst ved at indrette fleksible undervisningslokaler.

En skole har for eksempel lavet et high school-miljø med skabe til eleverne på gangene og et sproglokale, hvor eleverne kan sidde i en stor, rund sofa og få en fælles instruktion. Eller de kan arbejde enkeltvis og i grupper for eksempel ved caféborde eller i et roligt rum med lænestole. Mange af møblerne kan flyttes. For eksempel er der lænestole med plads til at stille computeren og hjul, så man kan rulle rundt og drøfte opgaven med andre elever.

Fysiske rammer er andet og mere end bygninger. Det er også udearealer. Valgfagene og princippet om den åbne skole åbner nye muligheder for at bruge lokalområdet. For eksempel bliver naturområderne ved Randers flittigt brugt til mountainbike-undervisning.

Ture til Naturcentret og ud i de grønne omgivelser ved skov, fjord og å bliver allerede brugt som led i undervisningen og vil blive brugt endnu mere nu, hvor skolereformen sætter fokus på understøttende undervisning.

Læs mere om de fysiske rammer på KL's hjemmeside