Lektiecafé

Lektiecaféen eller lektiehjælpen er en anden nyskabelse, som skoleeleverne mødte efter sommerferien 2014.

Tilbud om lektiehjælp til alle

Der har ganske vist været lektiehjælp rundt om på mange skoler, men det er først nu, det er blevet obligatorisk, forstået på den måde, at skolerne skal tilbyde det, men at det er frivilligt for forældrene og eleverne, om de vil tage imod det.

Skolerne har altså pligt til at tilbyde lektiehjælp, og lektiehjælpen er et tilbud til alle elever, uanset om de går i de store eller de små klasser, og uanset om de har let eller svært ved et fag.

Det er frivilligt for forældre og elever, om de vil tage imod lektiehjælpen, men alle skoler i Randers Kommune anbefaler forældrene at tage imod.

 

Alle skal lære så meget som muligt

Et vigtigt formål med skolereformen er social udligning. Med andre ord skal elevernes sociale baggrund ikke have betydning for resultatet af undervisningen. Alle elever skal lære så meget som muligt. Her spiller lektiecaféen en vigtig rolle.

 

Faglig fordybelse

Lektiecaféen er ikke kun tænkt som en hjælp, når der er opgaver, eleverne har svært ved at løse. Meningen er, at den også skal give mulighed for faglig fordybelse, så eleverne kan lære endnu mere eller gøre noget ekstra ud af en opgave.

Læs mere om lektiehjælp på Undervisningsministeriets hjemmeside