Klasseledelse

Klassen ledes af et team af lærere og pædagoger.

Hvor klassen tidligere blev ledet af en klasselærer, bliver den nu ledet af et team af lærere og pædagoger. Det kaldes teamledelse. Som elev eller forælder vil du altid have en primær kontaktperson. Det kan være en lærer eller pædagog, så du ved, hvem du altid kan henvende dig til.

Eleverne og deres behov er forskellige. Derfor kan det være forskelligt fra klasse til klasse, hvordan klassens lederteam er sammensat. Det kan for eksempel være en lærer og en pædagog, som begge er tilknyttet klassen og sammen planlægger undervisningen. Princippet om teamledelse er udsprunget af, at der er nogle opgaver, det er godt at være fælles om. Det gælder for eksempel, når klassens voksne arbejder med inklusion og trivsel og er med at styrke klassens fællesskab.

 

Inklusion

Inklusion er et vigtigt element i den nye folkeskolereform. Det betyder, at alle elever skal opleve, at de er en del af fællesskabet, og har noget værdifuldt at bidrage med.

Inklusion og trivsel hænger tæt sammen. Hvis en elev ikke trives, er det svært for eleven at koncentrere sig om undervisningen. Hvis fællesskabet ikke fungerer i en klasse, er det svært at få ro og rum til læring. Derfor arbejder klassens team af lærere og pædagoger løbende med inklusion og trivsel som en vigtig del af det at lede klassen.

Læs hvad Undervisningsministeriet skriver om trivsel og undervisningsmiljø

Læs hvad Undervisningsministeriet skriver om ro og klasseledelse