IT i undervisningen

IT er et godt redskab til at højne kvaliteten i undervisningen. Eleverne lærer mere, når de bruger PC og internet aktivt i undervisningen. IT er også et godt hjælpemiddel for elever med særlige udfordringer.

IT er et godt redskab til læring og inklusion.

Et vigtigt mål for skolereformen er, at IT skal anvendes som en integreret del af undervisningen.

IT-redskaber og internet kan understøtte elevernes faglige niveau og hæve kvaliteten af undervisningen. Informationssøgning på internettet er allerede en velkendt og integreret del af undervisningen i mange fag.

Eleverne lærer mere, når PC og internet bruges aktivt i undervisningen.

IT kan også bruges som et redskab til inklusion, der kan gøre det lettere for elever med særlige udfordringer at følge undervisningen. For eksempel findes der et IT-redskab, som kan være en god hjælp til elever med diagnosen autisme.

Et andet velkendt eksempel er højtlæsningsprogrammer, som bruges af blinde og svagtseende. 

Læs om IT i undervisningen på Undervisningsministeriets hjemmeside