Inklusion og fællesskab

Inklusion er et vigtigt element i den nye folkeskolereform. Det betyder, at alle elever skal opleve, at de er en del af fællesskabet og har noget værdifuldt at bidrage med.

Inklusion og læring går hånd i hånd

Inklusion og trivsel hænger tæt sammen med læring. Hvis en elev ikke trives, er det svært for eleven at lære noget.

Hvis fællesskabet ikke fungerer i en klasse, er det svært at få ro og rum til læring. Derfor arbejder klassens team af lærere og pædagoger løbende med inklusion og trivsel, som en vigtig del af det at lede klassen.

Læs mere om inklusion på Randers.dk

Læs mere om inklusion på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere om inklusion på KL's hjemmeside

IT og inklusion