Den åbne skole

Folkeskolereformen lægger op til, at skoler i højere grad skal samarbejde med det omgivende samfund, så det bliver mere almindeligt at flytte undervisningen ud af klasselokalet eller bruge eksterne undervisere i forbindelse med valgfag og temadage.

Folkereformen har styrket princippet om den åbne skole. Reformen lægger op til, at skolerne i højere grad skal samarbejde med det omgivende samfund. Det kan for eksempel være foreninger, virksomheder eller kunstnere.

Skolerne i Randers samarbejder allerede i dag med omgivelserne, når der for eksempel er emneuge eller temadag. Fremover vil det blive mere almindeligt, at dele af undervisningen foregår udenfor klasseværelset, eller helt udenfor skolen.

Måske laver skolen en temadag i samarbejde med kunstnere eller skuespillere. Eller lærerne tager eleverne med på Randers Naturcenter eller på et virksomhedsbesøg, hvor eleverne øver sig i at drive virksomhed.

Den åbne skole betyder også, at der kommer flere undervisere udefra i nogle fagene - herunder også i de valgfag, som de ældste elever får tilbudt. Der er mange muligheder for at trække på eksterne undervisere. Det kan for eksempel være en DGI-instruktør, en ungdomsskolelærer, en træner i amerikansk football eller en cykelsmed, der lærer eleverne, hvordan de vedligeholder skolens Mountainbikes.

Læs om den åbne skole på Undervisningsministeriets hjemmeside