Uddannelse af bevægelsesinspiratorer på folkeskolerne i Randers Kommune

Da folkeskolereformen trådte i kraft i august 2014, blev motion og bevægelse en endnu vigtigere del af skemaet for alle elever på samtlige klassetrin.

Et af reformens bærende elementer er, at eleverne skal have mindst 45 minutters motion og bevægelse i snit hver dag. En vigtig pointe er, at bevægelse fremmer indlæringen. Ikke alene er det sundt at bevæge sig, skoleleverne får også lettere ved at lære for eksempel matematik og dansk, hvis der er indlagt motion og bevægelse i skoledagen. Desuden fremmer motion og bevægelse trivslen og fællesskabet blandt eleverne.

Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning og i den understøttende undervisning. For eleverne i udskolingen kan det også ligge i valgfagene, idet skolereformen gør, at de får tilbudt mange nye, spændende valgfag, hvoraf nogle handler om bevægelse.

At integrere motion og bevægelse som en del af selve læringssituationen stiller nye krav til lærere og pædagoger, og i den forbindelse uddannes der på skolerne en gruppe bevægelsesinspiratorer, som skal understøtte medarbejderne i denne udvikling. 

Bevægelsesinspiratorerne skal, som navnet fortæller, inspirere deres kollegaer og være et bindeled mellem idrætsforeningerne og skolen. Derudover vil det centrale værktøj mellem skole- og idrætsliv være den kommende ressourcebank. Ide- og ressourcebanken bliver stedet, hvor skoler og idrætsforeninger kan finde hinanden.

Der er mange ideer til, hvordan motion og bevægelse kan gribes an. For eksempel har en skole udnævnt elever fra udskolingen, som har til opgave at give leg, spil og andre former for bevægelse videre til de mindre elever. Det foregår i 10-frikvarteret hver dag, og de store elever får inspiration og støtte til aktiviteterne af lærerne.

Der har været afholdt uddannelsesdage for bevægelsesinspiratorerne den 13. maj 2014, den 27. maj 2014 og den 11. juni 2014. Materialet fra uddannelsesdagene findes her på hjemmesiden.