Oplæg på fyraftenskonference

På fyraftenskonferencen blev der fremhævet tre ud af idékatalogets otte temaer.

Her kan du finde plancherne fra de forskellige oplæg på fyraftenskonferencen vedrørende folkeskolereformen:

Plancher - kapitel 1: Plancher fra arbejdsgruppe 1 -vedrørende styrkelsen af det faglige niveau.

Plancher - kapitel 3: Plancher fra arbejdsgruppe 3 -vedrørende motion og bevægelse i folkeskolen samt samarbejdet med fritids- og kulturforeningerne.

Plancher - kapitel 6: Plancher fra arbejdsgruppe 6 -vedrørende trivsel, medinddragelse og nye samarbejdsformer.