Om idékataloget

Arbejdet med at føre skolereformen ud i livet er en løbende proces. Spørgsmålet er; hvordan kommer skoleledere og medarbejdere videre med denne opgave? Her kan det være godt at hente inspiration i idékataloget.

Idékataloget udspringer af kick-off konferencen for skolereformen, som blev afholdt den 27. november 2013.

Se idékataloget her

Siden kick-off konferencen har skolefolkene arbejdet hårdt med at konkretisere indholdet i den nye folkeskolereform, så den kan blive til virkelighed på skolerne i Randers kommune.

Ni forskellige arbejdsgrupper har fundet frem til konkrete forslag og inputs til, hvordan folkeskolereformen kan føres ud i livet. Resultatet blev et idékatalog, som medarbejdere og ledere sammen kan hente inspiration i.

Idékataloget blev præsenteret på en fyraftenskonference tirsdag den 18. februar 2014. Omdrejningspunktet er skolereformens krav om at løfte det faglige niveau. Og så skal den enkelte skole fremover arbejde mere sammen med foreningslivet. Det kaldes "den åbne skole".

Hvordan kommer man som medarbejder eller skoleleder videre med denne opgave? Læs arbejdsgruppernes anbefalinger og idéer i idékataloget.

På fyraftenskonferencen var formændene for tre af arbejdsgrupperne udpeget til at holde et oplæg med forslag til, hvordan den nye folkeskolereform bedst implementeres.