Forberedelserne til reformen

Den nye skolereform er allerede blevet til virkelighed på folkeskolerne i Randers kommune.

I året fra reformen blev vedtaget, til den trådte i kraft den 1. august 2014, arbejdede ni arbejdsgrupper på skoleområdet i Randers med de centrale temaer i reformen. Der blev nedsat en arbejdsgruppe for hvert tema. Klik på nedenstående links, så kan du se oversigten over de ni arbejdsgrupper samt formændene: Arbejdsgrupper ifm. folkeskolereformen

Arbejdsgrundlaget for de ni arbejdsgrupper der behandlede de otte centrale temaer i skolereformen: